АЦПО

Інформація про фонд Друк
Повідомляємо, що 18 жовтня 2017 року загальними зборами засновників Відкритого пенсійного фонду «ОЩАДНИЙ» прийнято рішення про припинення Відкритого пенсійного фонду «ОЩАДНИЙ» (код ЄДРПОУ 33098032, місцезнаходження: 03151 м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40) шляхом приєднання до Непідприємницького товариства «Відкритий пенсійний фонд «ДИНАСТІЯ» (код ЄДРПОУ 34167520) на підставі ч.5 статті 6 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
Встановлено строк припинення Відкритого пенсійного фонду «ОЩАДНИЙ» шляхом приєднання не більше шести місяців. Дата початку процедури – «19» жовтня2017 р., дата закінчення – до «19» квітня 2018 р. Передача активів та зобов‘язань фонду до правонаступника буде здійснена до 31 грудня 2017 року.
 
Відкритий пенсійний фонд "Ощадний" (далі – Фонд) – непідприємницьке товариство (неприбуткова організація), що створено та здійснює діяльність на підставі Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”, інших нормативно-правових актів з питань недержавного пенсійного забезпечення.

Мета створення Фонду – залучення грошових коштів вкладників, збереження та забезпечення їх приросту шляхом інвестування в економіку України та отримання додаткової недержавної пенсії учасниками Фонду.

Засновники Фонду: Товариство з обмеженою відповідальністю "МС СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ".

Відкритий пенсійний фонд "Ощадний" зареєстрований як:
фінансова установа в Держфінпослуг - 09.08.2005р. 


Вкладники – будь-яка юридична або фізична особа.

Обслуговування діяльності Фонду здійснюється із залученням таких професійних учасників фінансового ринку:
Управління пенсійними активами -  КУА "Інвестиційний Капітал Украінa"
Адміністрування Фонду – ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоніфікованого обліку".
Зберігання активів Фонду – Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль".