АЦПО

НТ "ВПФ "Соціальна перспектива" Друк

Показники діяльності фонду станом на 17.01.2018

Чиста вартість активів фонду (тис. грн.) 27 739,17
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.) 2,8978
Кількість учасників фонду 14706
Загальна сума пенсійних внесків (тис. грн.) 9 017,60
Загальна сума пенсійних виплат (тис. грн.) 4 818,03
Інвестиційний дохід (тис. грн.) 23 539,60
Дохідність за останні 365 днів (%) 9,33