АЦПО

НПФ "Пенсійний капітал" Друк

Показники діяльності фонду станом на 20.02.2018

Чиста вартість активів фонду (тис. грн.) 1 557,09
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.) 1,6181
Кількість учасників фонду 614
Загальна сума пенсійних внесків (тис. грн.) 1 239,14
Загальна сума пенсійних виплат (тис. грн.) 97,41
Інвестиційний дохід (тис. грн.) 415,37
Дохідність за останні 365 днів (%) 7,29