АЦПО

Інформація про фонд Друк

Корпоративний недержавний пенсійний фонд "Поштовик" (далі - Фонд) - непідприємницьке товариство (неприбуткова організація), що створено та здійснює діяльність на підставі Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", інших нормативно-правових актів з питань недержавного пенсійного забезпечення. Учасниками цього фонду можуть бути виключно фізичні особи, які знаходяться в трудових відносинах з роботодавцем-засновником або роботодавцями-платниками цього фонду.

Засновник Фонду: Українське Державне Підприємство Поштового Зв`язку «Укрпошта»

Корпоративний недержавний пенсійний фонд "Поштовик"

Зареєстрований 29 січня 2008 року як фінансова установа (реєстраційний номер 12102150), про що видано свідоцтво про реєстрацію ПФ №104

Обслуговування діяльності Фонду: З метою реалізації фундаментального принципу захисту пенсійних активів - розподілу діяльності з адміністрування, управління та зберігання активів, Радою Фонду був проведений прозорий тендер для обрання обслуговуючих компаній. Фонд обслуговують професійні учасники фінансового ринку:

Управління пенсійними активами - ТОВ "АРТА Управління Активами"

Адміністрування Фонду - ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоніфікованого обліку".

Зберігання активів Фонду - ПуАТ "Ощадний Банк України"

 

ТОВ "АРТА Управління Активами" входить до складу групи компаній "АРТА", які спеціалізуються на наданні фінансових послуг на ринку цінних паперів України. Важливим напрямком роботи групи є надання послуг в сфері злиття та поглинання, приватизації, реструктуризації та стратегічного консультування. Крім того, команда компанії "АРТА" має великий досвід по керуванню боргом, як в публічному, так і в приватному секторі. Компанія отримала ліцензію, на здійснення діяльності з управління активами пенсійних фондів , видана Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, від 23.06.2015, рішення №877, безстрокова.

ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоніфікованого обліку" (ліцензія Держфінпослуг АБ № 115988 від 14.08.2008 р.) - компанія, заснована в 2004 році компанією "Квазар-Мікро" - однією з найбільших ІТ-компаній, провідного розробника рішень та послуг в галузі інформаційних, комунікаційних та управлінських технологій. На сьогодні компанія є одним з не багатьох професійних адміністраторів НПФ, зосереджених виключно на діяльності з адміністрування. За результатами 2006 року Національним бізнес-рейтингом ТОВ "АЦПО" визнано лідером галузі в сфері недержавного пенсійного забезпечення.

ПуАТ "Ощадбанк" – банк,  відомий кожному громадянинові України.Ощадбанк має найбільшу мережу установ - понад 6000, тут працює майже чверть банківського персоналу України.Ощадбанк - єдиний банк, який у відповідності до Закону України „Про банки і банківську діяльність” має державну гарантію по вкладах населення.