НПФ "Пенсійний капітал" Друк

Показники діяльності фонду станом на 23.06.2019

Чиста вартість активів фонду (тис. грн.) 1 923,30
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.) 1,8399
Кількість учасників фонду 621
Загальна сума пенсійних внесків (тис. грн.) 1 411,79
Загальна сума пенсійних виплат (тис. грн.) 129,35
Інвестиційний дохід (тис. грн.) 640,86
Дохідність за останні 365 днів (%) 10,37