НПФ "Пенсійний капітал" Друк

Показники діяльності фонду станом на 17.09.2019

Чиста вартість активів фонду (тис. грн.) 2 002,05
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.) 1,8930
Кількість учасників фонду 624
Загальна сума пенсійних внесків (тис. грн.) 1 440,44
Загальна сума пенсійних виплат (тис. грн.) 135,03
Інвестиційний дохід (тис. грн.) 696,64
Дохідність за останні 365 днів (%) 10,81