Схема №1 Друк

ПЕНСІЙНА СХЕМА №1

 

1. Умови та порядок участі в пенсійній схемі. 

1.1. Учасником пенсійної схеми є фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду і яка має право або набуде право на одержання пенсійних виплат з пенсійного фонду.

1.2. Учасниками пенсійної схеми можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

1.3. Учасниками пенсійної схеми є фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи.

1.4. Учасниками пенсійної схеми можуть бути:

1.4.1. Робітники, на користь яких сплачуються пенсійні внески від їх роботодавців-вкладників на підставі пенсійного контракту, укладеного з адміністратором пенсійного фонду для пенсійного забезпечення по цій схемі;

1.4.2. Члени профспілок, на користь яких сплачуються пенсійні внески від їх профспілок-вкладників на підставі пенсійного контракту, укладеного з адміністратором пенсійного фонду для пенсійного забезпечення по цій схемі;

1.4.3. Фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески від її родичів-вкладників на підставі пенсійного контракту, укладеного з адміністратором пенсійного фонду для пенсійного забезпечення по цій схемі;

1.4.4. Фізична особа, яка сплачує пенсійні внески на свою користь на підставі пенсійного контракту, укладеного з адміністратором пенсійного фонду для пенсійного забезпечення по цій схемі.

1.5. Участь у пенсійному фонді здійснюється на підставі пенсійного контракту, що укладається з адміністратором пенсійного фонду, або договору про виплату пенсії.

1.6. Після укладення пенсійного контракту або договору про виплату пенсії, учасник фонду отримує індивідуальний пенсійний рахунок в системі персоніфікованого обліку учасників пенсійного фонду протягом 3 днів з дати укладення.

1.7. Пенсійний фонд після надходження першого пенсійного внеску, а також в разі укладання пенсійного контракту або за договором - за письмовою вимогою та за рахунок учасника пенсійного фонду видає свідоцтво або картку, встановленого пенсійним фондом зразка, що засвідчує його участь у пенсійному фонді.

 

2. Види та умови здійснення пенсійних виплат.

2.1. Відповідно до законодавства України про недержавне пенсійне забезпечення учасники пенсійного фонду можуть отримувати наступні види пенсійних виплат:

 • пенсія на визначений строк;
 • одноразова пенсійна виплата;

Довічна пенсія виплачується учасникам фонду страховою організацією, з якими ці учасники уклали договір страхування довічної пенсії, за рахунок грошових коштів, перерахованих страховій організації.

2.2. Пенсія на визначений строк та умови її здійснення.

2.2.1. Учасник фонду набуває права на отримання пенсії на визначений строк у разі виконання наступних умов:

 • досягнення пенсійного віку, визначеного відповідно до пенсійного контракту заявою учасника фонду та з урахуванням вимог чинного законодавства України і положень статуту пенсійного фонду.
 • достатності розміру пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника пенсійного фонду, відповідно до мінімального розміру суми пенсійних накопичень, який встановлює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, на дату настання пенсійного віку.

2.2.2. Якщо сума пенсійних коштів, належних учаснику фонду, не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, встановленого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, на дату настання пенсійного віку, учасник фонду отримує одноразову пенсійну виплату.

2.2.3. Виплата пенсії на визначений строк здійснюється адміністратором пенсійного фонду за бажанням учасника пенсійного фонду або на вимогу учасника фонду (з дня виникнення у нього права згідно з умовами пенсійного контракту на страхування довічної пенсії, якщо придбання довічного ануїтету може негативно вплинути на розмір пенсійних виплат), на підставі його заяви до адміністратора пенсійного фонду згідно умов договору про виплату пенсії на визначений строк, укладеного з адміністратором.

2.2.4. Форма заяви про виплату пенсії учаснику пенсійного фонду як пенсії на визначений строк встановлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

2.3. Одноразова пенсійна виплата та умови її здійснення.

2..3.1. Пенсійна виплата може здійснюватися адміністратором пенсійного фонду одноразово на вимогу учасника фонду у разі:

 • медично підтвердженого критичного стану здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності учасника фонду;
 • сума, належних учаснику фонду пенсійних коштів, не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, встановленого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;
 • виїзд учасника фонду на постійне проживання за межі України.

2..3..2. Пенсійна виплата здійснюється одноразово спадкоємцям учасника фонду адміністратором пенсійного фонду у випадку смерті учасника фонду, як в період накопичення пенсійних коштів, так і в період виплати пенсії на визначений строк.

2..3..3. Для отримання одноразової пенсійної виплати учасники фонду подають адміністратору фонду заяву та необхідні документи, що підтверджують їх право на отримання цієї виплати.

2..3.4. Форма заяви про виплату учаснику пенсійного фонду одноразової пенсійної виплати встановлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

2..3..5. Форма заяви про виплату успадкованих пенсійних коштів померлого учасника пенсійного фонду його спадкоємцям як одноразової пенсійної виплати встановлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

2.4. Довічна пенсія та умови її здійснення.

2.4.1. Учасник фонду набуває права на укладення договору страхування довічної пенсії у разі:

 • досягнення пенсійного віку, визначеного відповідно заяви учасника фонду та з урахуванням вимог чинного законодавства України і положень статуту пенсійного фонду;
 • достатності розміру пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника пенсійного фонду, відповідно до мінімального розміру суми пенсійних накопичень, який встановлює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, на дату настання пенсійного віку.

2.4.2. Учасник пенсійного фонду повідомляє адміністратора фонду про своє рішення - укладення договору страхування довічної пенсії і надає письмову заяву адміністратору фонду про перерахування до обраної ним страхової організації належних коштів повністю або частково, разом з копією укладеного договору.

2.4.3. Форма заяви про перерахування до обраної страхової організації належних учаснику фонду пенсійних коштів повністю або частково встановлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

2.4.4. Довічна пенсія (довічний ануїтет) виплачується учаснику пенсійного фонду страховою організацією, з якою учасник уклав договір страхування довічної пенсії, за рахунок грошових коштів, перерахованих страховій організації з пенсійного фонду.

 

3. Порядок визначення розміру пенсійних виплат.

3.1. Порядок визначення розміру пенсії на визначений строк.

3.1.1. Розрахунок розміру пенсії на визначений строк проводиться згідно з методикою, затвердженою Державною комісією регулювання ринків фінансових послуг України.

3.1.2.Розрахунок розміру пенсії на визначений строк здійснюється на підставі:

•     суми пенсійних коштів, що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку учасника пенсійного фонду, на день настання пенсійного віку учасника фонду, визначеного відповідною заявою;

 • строку, протягом якого сплачується пенсія на визначений строк;
 • періодичності виплат пенсії на визначений строк.

3.1.3.Адміністратор пенсійного фонду здійснює перерахунок розміру пенсії на визначений строк при здійсненні кожної виплати.

3.2. Порядок визначення розміру пенсії, що здійснюється одноразово.

3.2.1.Розрахунок розміру пенсії, яка здійснюється одноразово, проводиться адміністратором пенсійного фонду в порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

3.2.2.Одноразова пенсійна виплата визначається виходячи із суми пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку на день подання заяви для отримання такої виплати.

3.3. Порядок визначення розміру належних учаснику пенсійних коштів, що перераховуються до страхової організації.

3.3.1. Адміністратор пенсійного фонду на підставі заяви учасника фонду, виходячи із суми, облікованої на індивідуальному пенсійному рахунку учасника на день настання визначеного ним пенсійного віку, визначає розмір належних учаснику фонду пенсійних коштів, що підлягають перерахуванню страховій організації, в порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

3.3.2. Адміністратор фонду надає учаснику пенсійного фонду довідку про обсяг належних йому пенсійних коштів, що підлягають перерахуванню страховій організації.

 

4. Строк, протягом якого здійснюються пенсійні виплати.

4.1. Строк, протягом якого здійснюються виплати пенсії на визначений строк.

4.1.1.Тривалість виплати пенсії на визначений строк встановлюється договором про виплату цієї недержавної пенсії, але вона повинна бути не менш ніж 10 років від початку здійснення першої пенсійної виплати.

4.1.2.Учасник пенсійного фонду має право вибрати один із наступних строків виплати пенсії на визначений строк - 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 років, або більше.

4.1.3.Виплата пенсії на визначений строк розпочинається з дня досягнення учасником фонду пенсійного віку, визначеного відповідно до заяви учасника фонду.

4.1.4.Виплата першої пенсії здійснюється протягом 45 робочих днів з дня досягнення учасником пенсійного фонду пенсійного віку.

4.2. Строк, протягом якого здійснюється виплата пенсії одноразово.

4.2.1.Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, сплачується адміністратором пенсійного фонду протягом п’яти робочих днів після отримання від учасника фонду або його спадкоємців заяви та необхідних документів, що підтверджують його право на отримання цієї пенсійної виплати.

4.2.2.У разі порушення строку пенсійної виплати адміністратор фонду за власний рахунок сплачує отримувачу пенсійної виплати пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України із розрахунку на 1 день від суми, що підлягає виплаті, за кожний день прострочення платежу у порядку, визначеному Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

4.3. Строк, протягом якого адміністратор перераховує страховій організації пенсійні кошти учасника фонду.

4.3.1.На підставі заяви учасника фонду адміністратор перераховує відповідній страховій організації пенсійні кошти учасника протягом п’яти робочих днів після отримання заяви.

4.3.2.Пенсійні кошти перераховуються страховій організації у сумі, визначеній в заяві учасника фонду, виходячи з суми, облікованої на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, на день настання визначеного ним пенсійного віку.

4.3.3.У разі несвоєчасного перерахування пенсійних коштів учасника фонду страховій організації адміністратор за власний рахунок сплачує учаснику фонду пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на 1 день від суми, що підлягає перерахуванню, за кожний день прострочення платежу.

 

5. Порядок здійснення пенсійних виплат.

5.1. Порядок здійснення виплат пенсії на визначений строк.

5.1.1. Згідно з вибором учасника пенсійного фонду пенсія на визначений строк може сплачуватися щомісяця або щоквартально, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

5.1.2. Обрання періодичності пенсійних виплат визначається договором про виплату пенсії на визначений строк. У разі обрання щоквартальної періодичності сплати пенсійних виплат пенсійний фонд здійснює такі виплати згідно з методикою, затвердженою Державною комісією регулювання ринків фінансових послуг України.

5.1.3. Виплати пенсії на визначений строк по бажанню учасника пенсійного фонду можуть здійснюватися:

 • переказом коштів на поточний рахунок учасника в банку;
 • поштовими переказами;

5.1.4. Обрання форми здіснення пенсійних виплат визначається договором про виплату пенсії на визначений строк.

5.1.5. У разі здійснення виплати пенсії на визначений строк щомісяця, вона сплачується не пізніше 15 числа кожного місяця за попередній місяць.

У разі здійснення виплати пенсії на визначений строк щоквартально, вона сплачується не пізніше 15 числа наступного за кварталом місяця. Конкретне число сплати пенсії зазначається у договорі про виплату пенсії на визначений строк.

5.1.6. Отримувач пенсії на визначений строк має право не більше ніж два рази протягом всього періоду отримання пенсії змінювати період, порядок і дату виплати пенсії.

5.1.7. Зміна періоду, порядку і дати виплати пенсії на визначений строк здійснюється на підставі заяви, яку отримувач пенсії подає адміністратору пенсійного фонду не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку року.

5.2. Порядок сплати пенсійної виплати, що здійснюється одноразово.

5.2.1. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, по бажанню учасника пенсійного фонду або його спадкоємців може сплачуватися:

 • переводом коштів на поточний рахунок учасника в банку;
 • поштовим переказом;

5.2.2. Обрання форми сплати пенсійної виплати визначається заявою про виплату пенсії, що здійснюється одноразово.

5.3. Порядок сплати довічної пенсії.

5.3.1. Порядок і строки сплати довічної пенсії встановлюються в договорі страхування довічної пенсії, укладеного зі страховою компанією.

 

6. Умови сплати пенсійних виплат.

6.1. Умови та порядок виплати пенсії на визначений строк.

6.1.1. Виплати пенсії на визначений строк припиняються:

 • після повного виконання адміністратором пенсійного фонду своїх зобов’язань за договором про виплату пенсії на визначений строк;
 • у разі дострокового розірвання договору про виплату пенсії на визначений строк;
 • у разі смерті отримувача пенсії на визначений строк;
 • в інших випадках, передбачених законодавством України.

6.1.2. У разі дострокового розірвання договору про виплату пенсії на визначений строк відповідно з вимогами законодавства України про недержавне пенсійне забезпечення, статуту пенсійного фонду та договору про адміністрування пенсійного фонду адміністратор фонду, передає пенсійні кошти учасника фонду до іншого пенсійного фонду або страхової організації, для продовження його недержавного пенсійного забезпечення.

6.2. Умови сплати довічної пенсії.

6.2.1. Умови сплати довічної пенсії встановлюються в договорі страхування довічної пенсії, укладеного зі страховою компанією.

 

7. Порядок успадкування та розподілу пенсійних коштів.

7.1.У разі смерті учасника фонду як в період накопичення пенсійних коштів, так і в період пенсійних виплат пенсійні кошти з його індивідуального пенсійного рахунку успадковуються в порядку, визначеному цивільним законодавством України і законодавством України про недержавне пенсійне забезпечення, в розмірі суми пенсійних накопичень учасника зменшеної на витрати адміністратора фонду щодо здійснення процедури успадкування.

7.2.Спадкоємець, який прийняв спадщину, протягом двох місяців після закінчення строку для прийняття спадщини подає адміністратору пенсійного фонду заяву про оформлення права на спадщину. До заяви про оформлення права на спадщину адміністратор має право вимагати додаткові документи, що підтверджують право на спадщину.

7.3. Адміністратор фонду виплачує успадковані пенсійні кошти спадкоємцю (спадкоємцям), як одноразову пенсійну виплату протягом п’яти робочих днів з моменту подання письмової заяви адміністратору та документів, які підтверджують право на спадщину.

7.4.Пенсійні кошти, накопичені за час перебування у шлюбі одним з подружжя у пенсійному фонду, є спільним майном подружжя, якщо інше не передбачено шлюбним контрактом.

7.5.У разі розподілу пенсійних коштів у зв’язку з розірванням шлюбу кожна із сторін визначає відповідно пенсійний фонд, страхову організацію чи банківську установу, яка має право на відкриття пенсійного депозитного рахунку, для передачі належної їй частини пенсійних коштів та письмово повідомляє про це адміністратора пенсійного фонду, з якого передаються пенсійні кошти.

7.6.Адміністратор пенсійного фонду здійснює передачу належної кожній стороні частини пенсійних коштів відповідно їх письмових заяв протягом п’яти робочих днів з моменту подання письмової заяви адміністратору.

7.7.Умови і порядок успадкування пенсійних коштів у разі смерті учасника фонду в період отримання довічної пенсії встановлюються в договорі страхування довічної пенсії, укладеного зі страховою компанією.

 

8. Порядок та строки сплати пенсійних внесків. 

8.1.Розмір, період, порядок та строки сплати пенсійних внесків визначаються вкладником фонду в пенсійному контракті.

8.2.Розмір пенсійного внеску із розрахунку на один місяць може визначатися пенсійним контрактом у вигляді:

 • фіксованого розміру внеску у національній валюті, визначеного вкладником;
 • внеску, який є більшим від фіксованого розміру внеску у національній валюті, визначеного вкладником;
 • відсотка від заробітної плати або місячного доходу.

8.3.Максимальний розмір пенсійного внеску не обмежується. Вкладник може одноразово внести пенсійний внесок рівнозначний або більший від мінімального розміру суми пенсійних накопичень, встановленого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

8.4.Тривалість внесення пенсійних внесків визначається відповідно до умов пенсійного контракту.

8.5.Максимальний період накопичення не обмежується.

8.6.Періодичність внесення пенсійних внесків може бути наступною:

8.6.1.щомісяця

8.6.2.щоквартально

8.6.3.один раз на півріччя

8.6.4.один раз в рік.

8.6.5.іншою, за домовленістю сторін.

8.7. У разі обрання щоквартальної, піврічної або річної періодичності внесення пенсійних внесків вкладник здійснює такі внески, розраховуючи їх як суму місячних пенсійних внесків за відповідний період - квартал, півріччя, рік.

8.8.Перший пенсійний внесок сплачується вкладником з моменту набрання чинності пенсійного контракту, якщо інше не передбачено пенсійним контрактом.

8.9.Пенсійні внески вносяться вкладником фонду в безготівковій формі шляхом зарахування відповідних грошових сум на поточний рахунок пенсійного фонду у зберігача. Якщо вкладник пенсійного фонду є фізичною особою, то пенсійні внески можуть вноситися як в безготівковій, так і в готівковій формі.

8.10. Вкладник пенсійного фонду може змінювати розмір, період, порядок і строки сплати пенсійних внесків, в порядку визначеному в пенсійному контракті.

8.11. Зміни, передбачені пунктом 8.10. цієї схеми, здійснюються на підставі письмового повідомлення, яке вкладник пенсійного фонду подає до адміністратора не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку дії змін.

8.12. Зміни, передбачені пунктом 8.10. цієї схеми, набирають чинності після вчинення відповідного правочинну щодо внесення змін та доповнень до пенсійного контракту у формі та порядку, визначеному законодавством України, статутом пенсійного фонду та пенсійним контрактом.

 

9. Права та обов’язки вкладника за пенсійною схемою.

9.1.  Вкладник - особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника фонду шляхом перерахування коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту.

9.2.  Вкладником фонду може бути сам учасник фонду, подружжя, діти, батьки, роботодавець учасника фонду або професійне об'єднання, членом якого є учасник фонду.

9.3.  Юридична та/або фізична особа набуває статусу вкладника пенсійного фонду з моменту укладення пенсійного контракту між пенсійним фондом та вкладником.

9.4. Юридична та/або фізична особа втрачає статус вкладника пенсійного фонду з моменту припинення дії пенсійного контракту, або припинення сплати внесків, в порядку передбаченому пенсійним контрактом.

9.5. Вкладник пенсійного фонду має право, на будь-яку дату, вимагати і отримувати інформацію про результати виконання зобов’язань по пенсійному забезпеченню учасника фонду, на користь якого він сплачує пенсійні внески, за попередній рік. В цьому випадку така інформація надається за рахунок вкладника пенсійного фонду.

9.6.. Інформація визначена в п.9.5. надається протягом одного місяця з моменту реєстрації письмової вимоги вкладника у адміністратора пенсійного фонду.

9.7. Роботодавець-вкладник протягом 15 календарних днів інформує пенсійний фонд про зміну юридичної адреси, банківських реквізитів та інших обставин, що стосуються виконання умов пенсійного контракту.

9.8. Вкладник пенсійного фонду - фізична особа протягом 15 календарних днів інформує пенсійний фонд про зміну даних паспорту, місця проживання та інших обставин, що стосується виконання умов пенсійного контракту.

9.9. Вкладники фонду мають право вільного вибору пенсійної схеми, якщо інше не передбачено законодавством, а також мають право на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на 6 місяців.

9.10. Вкладники зобов’язані:

9.10.1. сплачувати на користь учасника фонду пенсійні внески у порядку, встановленому законодавством, пенсійною схемою та пенсійним контрактом;

9.10.2. відшкодовувати пенсійному фонду збитки, завдані внаслідок порушення вкладником фонду умов законодавства, пенсійної схеми та пенсійного контракту;

9.10.3.виконувати інші умови, визначені пенсійним контрактом;

9.10.4. дотримуватися умов обраної пенсійної схеми.

 

10. Права та обов’язки учасників пенсійної схеми.

10.1. Накопичені пенсійні кошти в розмірі суми пенсійних внесків, що сплачені на користь учасника фонду, та розподіленого на його користь прибутку (збитку) пенсійного фонду, є власністю учасника фонду, якою він розпоряджається згідно законодавства України.

10.2. Учасник пенсійного фонду має право залишатися його учасником у разі припинення надходження пенсійних внесків на його користь.

10.3. Учасник пенсійного фонду має право одночасно бути і вкладником іншого пенсійного фонду, та /або учасником за іншою пенсійною схемою.

10.4. Учасник пенсійного фонду, який є вкладником фонду, має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його умов.

10.5. У разі розірвання в односторонньому порядку пенсійного контракту учасник - вкладник пенсійного фонду зобов’язан укласти новий пенсійний контракт щодо участі в іншому пенсійному фонді, або укласти договір зі страховою організацією, або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок.

10.6. Учасник пенсійного фонду - отримувач пенсії на визначений строк має право достроково в односторонньому порядку розірвати договір про виплату пенсії – на визначений строк та укласти новий договір про виплату пенсії на визначений строк з іншим пенсійним фондом або договір страхування довічної пенсії зі страховою організацією.

10.7. Учасник зобов’язан дотримуватися умов пенсійного контракту та обраної пенсійної схеми.

10.8. Учасник пенсійного фонду має право один раз на початку кожного року отримувати безоплатну інформацію по результатам на кінець попереднього року про:

 1. 1)суму пенсійних коштів, яка обліковувалась на його індивідуальному пенсійному рахунку і складалась з пенсійних внесків та розподіленого інвестиційного прибутку (збитку),
 2. 2)суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього фінансового року.

10.9. Учасник пенсійного фонду має право вимагати інформацію визначену в п.10.8. на будь-яку дату. В цьому разі така інформація надається за рахунок учасника фонду, окрім випадків визначених законодавством.

10.10. Учасник пенсійного фонду протягом 15 календарних днів повідомляє адміністратора фонду про зміну адреси або інші обставини, які суттєво впливають на виконання умов пенсійного контракту та договору про виплату пенсії на визначений строк.

10.11. Право учасника пенсійного фонду на додаткову недержавну пенсію та на її отримання можуть бути оскаржені тільки в судовому порядку.