АЦПО

Інвестиційна політика Друк

1. До складу активів Фонду можуть належати:

- активи в грошових коштах;

- активи в цінних паперах;

- інші активи згідно із законодавством.

2. Пенсійні активи Фонду у цінних паперах можуть складатися з:

1) цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства;

2) акцій українських емітентів, які відповідно до норм законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) облігацій українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за Національною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством України, або які відповідно до норм законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, при цьому встановлення вимог до рейтингу зовнішнього боргу та визначення рейтингових компаній здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України;

5) облігацій іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним Законом;

6) акцій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на організованих фондових ринках та пройшли лістинг на одній з таких фондових бірж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська, або у торговельно – інформаційній системі НАСДАК (NASDAQ). Емітент цих акцій повинен провадити свою діяльність не менше ніж протягом 10 років і бути резидентом країни, рейтинг зовнішнього боргу якої визначається відповідно до Закону;

№ з/п

Обєкт інвестування активів недержавного пенсійного фонду

Максимальний (мінімальний) відсоток інвестування пенсійних активів фонду в об’єкт інвестування (% від загальної вартості пенсійних активів фонду)*

1.1

Банківські депозитні рахунки та ощадні сертифікати банків

до 50%

1.2

Депозитні рахунки та ощадні сертифікати одного банку

до 10%

2

Цінні папери, а саме

 

2.1

Цінні папери одного емітента (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України)

до 5%

2.2

Цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

до 50%

2.3

Цінні папери, доходи за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами

до 20%

2.4

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України

до 40%

2.5

Акції українських емітентів

до 40%

2.6

Цінні папери іноземних емітентів

до 20%

2.7

Іпотечні облігації

до 40%

3

Обєкти нерухомості

до 10%

4

Банківські метали

до 10%

5

Інші активи, не заборонені чинним законодавством України

до 5%

4. Компанія має забезпечити дотримання вимог щодо складу та структури активів Фонду. Максимальний строк щодо формування складу та структури активів Фонду встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

5. Інвестування активів, з яких виплачується пенсія на визначений строк, може здійснюватись у боргові цінні папери з фіксованим доходом та шляхом розміщення на банківських депозитних рахунках окремо від інших пенсійних активів з урахуванням вимог п.4.3 цієї декларації стосовно зазначених об’єктів інвестування.

6. У разі невідповідності складу та структури активів Фонду вищезазначеним вимогам Компанія приводить їх у відповідність протягом 30 днів або протягом 2 місяців, якщо не відповідність виникла внаслідок припинення неорганізованих ринках котирувань цінних паперів, що входять д оскладу активівФонду.