АЦПО

Інформація про фонд Друк

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Ініціатива" (надалі - Фонд) - непідприємницьке товариство (неприбуткова організація), що створена та здійснює діяльність на підставі Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", інших нормативно-правових актів з питань недержавного пенсійного забезпечення, діяльність якого не спрямована на отримання прибутку її засновниками.

Фонд засновано 28 листопада 2007 року рішенням загальних зборів засновників: Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестбудремсервіс".

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Ініціатива" зареєстрований 4 квітня 2008 року як фінансова установа (реєстраційний номер 12102175), про що видано свідоцтво про реєстрацію ПФ № 105.

Вкладники - будь-яка юридична або фізична особа.

Обслуговування діяльності Фонду: Одним з основних факторів, який приймається до уваги при створенні Фонду, було забезпечення найбільшої надійності збереження пенсійних активів. Саме тому для обслуговування Фонду були обрані професійні та незалежні одна від іншої компанії. Тим самим реалізується фундаментальний принцип захисту пенсійних активів - розподіл діяльності з адміністрування, управління та зберігання активів. Фонд обслуговують професійні учасники фінансового ринку:
Управління пенсійними активами - ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"
Адміністрування Фонду -  ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоніфікованого обліку"
Зберігання активів Фонду -  АБ "Укргазбанк"

ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоніфікованого обліку" (ліцензія Держфінпослуг АБ № 115988 від 14.08.2008 р.) - компанія, заснована в 2004 році компанією "Квазар-Мікро" - однією з найбільших ІТ-компаній, провідного розробника рішень та послуг в галузі інформаційних, комунікаційних та управлінських технологій. На сьогодні компанія є одним з не багатьох професійних адміністраторів НПФ, зосереджених виключно на діяльності з адміністрування. За результатами 2006 року Національним бізнес-рейтингом ТОВ "АЦПО" визнано лідером галузі в сфері недержавного пенсійного забезпечення.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» є правонаступником ЗАТ» Інтергазбанк», 
АКБ «Сервіс», АКБ «Укрнафтогазбанк», АКБ «Народний банк» та АТЗТ «Хаджибейбанк», зареєстрованого Національним банком України 21 липня 1993 року (реєстраційний № 183). АБ «УКРГАЗБАНК» сьогодні - надійний та динамічний банк, який вже понад 21 рік успішно функціонує на ринку фінансових послуг.