АЦПО

Умови участі Друк
Для участі у ВНПФ "Золота осінь" потенційному вкладнику - юридичній особі необхідно здійснити наступні кроки:
 
прийняти рішення власником підприємства (органом, уповноваженим власником) щодо участі підприємства у ВНПФ "Золота осінь" як вкладника;
визначити умови участі окремих категорій працівників у недержавному пенсійному забезпеченні; 
обрати одну чи декілька пенсійних схем, які буде використовувати вкладник для пенсійного забезпечення своїх працівників;
внести (у разі необхідності) відповідні зміни до колективного договору, укладеного адміністрацією підприємства і трудовим колективом;
укласти пенсійний контракт з ВНПФ "Золота осінь" в особі адміністратора;
здійснювати перерахування пенсійних внесків на користь своїх працівників на умовах та в терміни, визначені пенсійним контрактом.
 
Для участі у ВНПФ "Золота осінь" потенційному вкладнику - фізичній особі необхідно здійснити наступні кроки:

обрати пенсійну схему;
укласти пенсійний контракт з ВНПФ "Золота осінь";
здійснювати перерахування пенсійних внесків на свою користь або на користь членів сім'ї (першого ступеня споріднення) на умовах та в терміни, визначені пенсійним контрактом.