АЦПО

ПНПФ "Магістраль" Друк

Показники діяльності фонду станом на 26.11.2021

Чиста вартість активів фонду (тис. грн.) 57 064,28
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.) 3,4764
Кількість учасників фонду 326435
Загальна сума пенсійних внесків (тис. грн.) 23 208,13
Загальна сума пенсійних виплат (тис. грн.) 2 053,02
Інвестиційний дохід (тис. грн.) 35 909,17
Дохідність за останні 365 днів (%) 8,50