АЦПО

ВНПФ "Надійна перспектива" Друк

Показники діяльності фонду станом на 17.05.2021

Чиста вартість активів фонду (тис. грн.) 6 639,82
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.) 2,7614
Кількість учасників фонду 2195
Загальна сума пенсійних внесків (тис. грн.) 14 436,48
Загальна сума пенсійних виплат (тис. грн.) 9 970,71
Інвестиційний дохід (тис. грн.) 2 174,04
Дохідність за останні 365 днів (%) 4,70