АЦПО

ВНПФ "Надійна перспектива" Друк

Показники діяльності фонду станом на 26.02.2021

Чиста вартість активів фонду (тис. грн.) 6 568,88
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.) 2,7487
Кількість учасників фонду 2195
Загальна сума пенсійних внесків (тис. грн.) 14 395,98
Загальна сума пенсійних виплат (тис. грн.) 9 970,71
Інвестиційний дохід (тис. грн.) 2 143,61
Дохідність за останні 365 днів (%) 7,83