АЦПО

Інформація про Фонд Друк
 
Logo
Відкритий пенсійний фонд «Пенсійний капітал» (далі – Фонд) – непідприємницьке товариство (неприбуткова організація), що створено та здійснює діяльність на підставі Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», інших нормативно-правових актів з питань недержавного пенсійного забезпечення.

Мета створення Фонду – провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення шляхом накопичення коштів на користь фізичних осіб (учасників) для подальшого їх інвестування з отриманням доходу на користь учасників та здійснення пенсійних виплат.

Засновник Фонду: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Світязь"

Відкритий пенсійний фонд «Пенсійний капітал» зареєстрований як: 
юридична особа - Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 18 серпень 2004 р.; 
непідприємницьке товариство (неприбуткова організація) - в Печерській державній податковій інспекції м. Києва 19 листопада 2004 р.;
фінансова установа - в Держфінпослуг 18 травня 2004 р. 

Вкладники – будь-яка юридична або фізична особа.

Обслуговування діяльності Фонду здійснюється із залученням таких професійних учасників фінансового ринку:
Управління пенсійними активами - ТОВ "КУА "Арт-Капітал менеджмент"
Адміністрування Фонду – ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоніфікованого обліку".
Зберігання активів Фонду - АТ „Піреус банк МКБ”.

ТОВ "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоніфікованого обліку" (ліцензія Держфінпослуг АБ № 115988 від 14.08.2008 р.) - компанія, заснована в 2004 році компанією "Квазар-Мікро" - однією з найбільших ІТ-компаній, провідного розробника рішень та послуг в галузі інформаційних, комунікаційних та управлінських технологій. На сьогодні компанія є одним з не багатьох професійних адміністраторів НПФ, зосереджених виключно на діяльності з адміністрування. За результатами 2006 року Національним бізнес-рейтингом ТОВ "АЦПО" визнано лідером галузі в сфері недержавного пенсійного забезпечення.

АТ „Піреус Банк МКБ” – працює на фінансовому ринку більше 16 років, має ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення депозитарної діяльності зберігача. З 1999 року проходить щорічний аудит фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (за 1999-2001 рр. - PriceWaterhouseCoopers, за 2002- 2003 – Deloitte&Touche).