АЦПО

НПФ "Пенсійний капітал" Друк

Показники діяльності фонду станом на 21.05.2019

Чиста вартість активів фонду (тис. грн.) 1 911,37
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.) 1,8225
Кількість учасників фонду 621
Загальна сума пенсійних внесків (тис. грн.) 1 400,73
Загальна сума пенсійних виплат (тис. грн.) 111,93
Інвестиційний дохід (тис. грн.) 622,57
Дохідність за останні 365 днів (%) 9,95