АЦПО

НПФ "Пенсійний капітал" Друк

Показники діяльності фонду станом на 10.12.2019

Чиста вартість активів фонду (тис. грн.) 2 092,97
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.) 1,9541
Кількість учасників фонду 626
Загальна сума пенсійних внесків (тис. грн.) 1 466,43
Загальна сума пенсійних виплат (тис. грн.) 135,03
Інвестиційний дохід (тис. грн.) 761,56
Дохідність за останні 365 днів (%) 12,22