АЦПО

НПФ "Пенсійний капітал" Друк

Показники діяльності фонду станом на 28.05.2022

Чиста вартість активів фонду (тис. грн.) 2 747,18
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків (грн.) 2,1571
Кількість учасників фонду 679
Загальна сума пенсійних внесків (тис. грн.) 1 953,58
Загальна сума пенсійних виплат (тис. грн.) 199,35
Інвестиційний дохід (тис. грн.) 992,95
Дохідність за останні 365 днів (%) 2,27